Menu Zamknij

Klub Sportowy “Czarne Stopy” Zaprasza na : TURNIEJ TAŃCA OPEN CUP Otwarty Puchar Łodzi

18 czerwca 2016r.

Hala MOSiR Łódź,

Ul. Małachowskiego 5/7


TURNIEJ TAŃCA

OPEN CUP

Otwarty Puchar Łodzi

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa SOLO pobierz TUTAJ

Formularz zgłoszenia uczestnictwa FORMACJI pobierz TUTAJ

 

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

Klub Sportowy „CZARNE STOPY” Łódź

MIEJSCE IMPREZY:

Hala Sportowa MOSiR

Ul. Małachowskiego 5/7

90-160 Łódź

TERMIN IMPREZY:

18.06.2016 sobota – rozpoczęcie godz. 9:00

CELE IMPREZY:


– popularyzacja amatorskich zespołów tańca nowoczesnego z województwa łódzkiego
– konfrontacje umiejętności tanecznych i dorobku artystycznego
– wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołami

– integracja środowiska lokalnego

– promowanie inicjatyw kulturalnych (lokalnych)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Przesłanie zgłoszenia uczestników do dnia 14.06.2016 r. na adres:

e-mail: czarnestopy@czarnestopy.pl i potwierdzić telefonicznie: 607 707 098,

607 707 648

 1. Wniesienie opłaty startowej na konto Klubu do dnia 12.06.2016r. w wysokości:

– w kategoriach solowych: 20 zł,

– formacje 250 zł,

– zespoły przedszkolne 150 zł.

Klub Sportowy „ Czarne Stopy”

92-306 Łódź ul. Jurczyńskiego 1/3

Nr rachunku: 70 1050 1461 1000 0023 1664 4331

z dopiskiem: nazwa klubu, ilość kategorii solo, formacji itp.

 1. Odebranie numeru startowego najpóźniej 30 minut przed daną kategorią w dniu imprezy.

KATEGORIE TANECZNE

1. SOLO : WALKI HIP HOP 1 VS 1 (w finałach )

2. FORMACJE:

a) TANIEC NOWOCZESNY – hip hop, break dance, disco dance, funky itp.

b) INNE FORMY – modern, contemporary, jazz, show dance itp. (oprócz tańca towarzyskiego i ludowego)

KATEGORIE WIEKOWE:

1. Soliści oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. do lat 13

 2. 14 lat i starsi

2. Zespoły( formacje) oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

a) grupy przedszkolne (BEZ PODZIAŁU NA KATEGORIE TANECZNE)

b) do 11 lat

c) od 12 do 15 lat

d) powyżej 16 lat

– O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości grupy (2/3 zespołu)

NAGRANIA:

SOLO: HIP-HOP

 • muzyka organizatora, w eliminacjach prezentacje grupowe 2-4 osobowe (czas do 45 sekund)

 • w finałach prezentacje indywidualne (czas do 1 minuty) WALKI

FORMACJE

– taniec nowoczesny muzyka własna, formacje: 2.30-4:00

– inne formy muzyka własna, formacje: 2.30-6.00

SĘDZIOWANIE:

Imprezę oceniać będzie 3-osobowa komisja sędziowska wyznaczona przez organizatora. Prawidłowy przebieg imprezy nadzorować będzie Kierownik Turnieju.

NAGRODY:

Dyplomy, ponadto medale oraz nagrody rzeczowe dla laureatów kategorii solo, puchary dla laureatów kategorii formacje.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Wymiary parkietu 12 m x 12 m

 • Podkład muzyczny- formacje: własny na Audio CD z możliwością odtwarzania MP 3 lub pendrive

 • Po uzyskaniu zgłoszeń od Klubów organizator zastrzega sobie prawo połączenia lub podziału kategorii wiekowych i tanecznych.

 • Organizator podczas trwania imprezy zapewnia opiekę medyczną nad uczestnikami.

 • Numery Startowe może odebrać wyłącznie opiekun grupy bądź osoba przez niego upoważniona

 • Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

 • Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje zgłaszające.

 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Turnieju.

 • Każdy uczestnik turnieju może być członkiem tylko jednego zespołu tanecznego

 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (lub tańczenia bez obuwia). Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć – zarysować parkiet.

 • Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.

 • Należy przestrzegać przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa.

 • Dokonanie zgłoszenia i udział w Turnieju Tańca Open Cup równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.

 • Protesty wyłącznie w formie pisemnej należy składać u Organizatora.

 • Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony po napłynięciu wszystkich zgłoszeń.